OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecná ustanovení

1.1. Prodávajícím (dále "Prodávající") je firma

Sportswear4U s.r.o.

O. Peška 343

272 01 Kladno

Tel.: 737 572 291/ 733 293 003

IČ: 05229715

DIČ: CZ05229715

Jsme plátci DPH

Email: info@sportswear4u.cz

Kupujícím (dále "Kupující") se rozumí konečný spotřebitel zboží a služeb.

1.2. Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujících - konečných spotřebitelů, které se řídí Zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele v aktuálním znění ke dni 1. 1. 2014.

1.3. Prodávající dodává zboží kupujícím na základě elektronické objednávky uskutečněné v internetové prodejně www.sportswear4u.cz, emailem na: info@sportswear4u.cz nebo telefonicky na +420 737 572 291. Provozovatelem internetové prodejny je firma: Sportswear4U s.r.o., Americká 2401, 272 01, Kladno

1.4. Prosíme kupující o přečtení Obchodních podmínek a Reklamačního řádu před nákupem zboží u prodávajícího. Kupující provedením objednávky přijímá tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád Prodávajícího a vyjadřuje souhlas se zpracováním svých osobních údajů Prodávajícím.

2. Objednání zboží, uzavření Kupní Smlouvy

2.1. Podmínkou uzavření platné elektronické objednávky je důležité správné vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí Kupujícím v objednávkovém formuláři.

2.2. Pro uzavření Kupní Smlouvy je nutné bezchybně vyplnit kontaktní údaje v objednávkovém formuláři. Zvláště důležité je správné vyplnění emailové adresy Kupujícího, pro potvrzení objednávky. Telefonický kontakt je nutný pro přepravce pro úspěšné doručení zásilky.

2.3. Elektronická objednávka je návrhem na uzavření Kupní Smlouvy, která se následně potvrzuje Prodávajícím. Při uzavírání Kupní smlouvy tímto způsobem se jedná o uzavírání Kupních smluv distančním způsobem - tedy na dálku. K uzavření platné Kupní Smlouvy dochází až po vyřízení objednávky ze strany Prodávajícího.

2.4. Prodávající je oprávněn požádat Kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. telefonicky či písemně). V případě, že nebude objednávka autorizována (mailem nebo telefonicky), je považována za neplatnou.

2.5. Prodávající si vyhrazuje právo o dvojí autorizaci u Kupujících, jimž nebyly v minulosti objednané zásilky doručené a byly navrácené z rozvozu Prodávajícímu. Pokud se jedná o více zásilek na jednu adresu, nemusí být na tuto adresu již žádné další zásilky expedovány.

2.6. Kupující může kdykoli změnit nebo zrušit objednávku mailem nebo telefonicky. Poté je nutná emailová nebo telefonická autorizace nové objednávky a Kupní smlouvy Prodávajícím.

3. Předmět Kupní Smlouvy

3.1. Předmětem Kupní smlouvy jsou zboží a služby uvedené v Prodávajícím potvrzené objednávce (dále jen zboží).

3.2. Provedení výrobků, ceny a ostatní údaje uvedené na internetových stránkách, facebookovém profilu nebo provozovně Prodávajícího Sportswear4U s.r.o. se stávají závaznými po potvrzení Kupní smlouvy.

3.3. Prodávající prodává Kupujícím pouze zboží, jež je v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, zboží vyhovuje normám, předpisům a nařízením platným na území ČR a je vybavené příslušnými pokyny k údržbě a použití zboží.

3.4. Prodávající si vyhrazuje právo na změny a opravu případných tiskových chyb.

4. Cena zboží a služeb, placení

4.1. Všechny výrobky na provozovně i v internetovém prodeji jsou řádně opatřené cenami.

4.2. K ceně zboží může být připočítána cena dopravy, případně další poplatky uvedené v objednávce.

4.3. Prodávající si vyhrazuje právo na úpravy cen při výrazných změnách dodavatelských podmínek nebo výrazných kurzovních změnách dle ČNB.

5. Přepravní podmínky, poštovné

5.1. GLS Zdarma pro objednávky s hodnotou nad 2.500 Kč, 85Kč objednávky do hodnoty 2.499 Kč a platbě předem (převodem na účet nebo platební bránou), 120 Kč pro objednávky do hodnoty 2499 Kč a platbě na dobírku. Osobní odběr na provozovně Sportswear4U na adrese Otty Peška 343, 272 01, Kladno.

5.2. Hodnotou pro stanovení úhrady poštovného se myslí konečná hodnota objednávky po odečtení všech slev.

5.3. Platba převodem z účtu. Pokud požadujete tento způsob úhrady za zboží, je třeba vyčkat na zaslání platebních údajů na mail, nejpozději do druhého dne. V případě dotazů ohledně zálohové platby nás můžete kontaktovat na mail info@sportswear4u.cz nebo na tel.: 737 572 291 nebo 733 293 003

6. Dodací lhůta

6.1. Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky. V případě provedení změn v objednávce ode dne potvrzení změn.

6.2. V případě, že je zboží skladem, Prodávající zásilku odešle v nejkratším možném termínu, nejpozději do 3 pracovních dnů od odeslání objednávky.

6.3. U zboží, které není skladem, na našem skladě bude přesný termín dodání potvrzený mailem nebo telefonickým kontaktem. Obvyklá doba dodání u položek, které nejsou skladem je 2-4 týdny. Prodávající je povinen oznámit a upozornit Kupujícího, na dostupnost položek. Kupující má právo objednávku změnit nebo zrušit. Kupující nemá právo požadovat náhradu škody z důvodu nedostupnosti zboží.

6.4. Pokud je objednávka složena z více položek, z nichž některé jsou a některé nejsou skladem, může být po dohodě s Kupujícím odesláno postupně, v tomto případě se hradí pouze jedno poštovné, případně nehradí, pokud se jedná o objednávku s hodnotou nad 2500 Kč.

7. Uplatnění práv z vadného plnění - Záruka

7.1. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění platí po dobu 24 měsíců a začíná běžet ode dne převzetí zboží Kupujícím. Lhůta pro vyřízení reklamace je 30dní.

7.2. Zjistí-li Kupující při převzetí zboží nějaké jeho vady, je třeba tyto skutečnosti sdělit bez zbytečného odkladu na e-mailovou adresu info@sportswear4u.cz – pro další řešení. Reklamace a výměny lze zasílat na adresu: Sportswear4U s.r.o., Otty Peška 343, 272 01, Kladno. Prosím nezasílejte zboží dobírkou - takové zásilky nebudou převzaty! Doporučujeme použít pro zaslání pojištěný druh zásilky, podací lístek pečlivě uschovejte pro případ reklamace znehodnocení zásilky nebo ztráty zásilky přepravcem.

7.3. Pro reklamace použitého zboží Kupující uvede následující:

 • název a číslo výrobku, kupní cena (kopie dokladu o zakoupení nebo výpis z účtu)
 • datum zakoupení/dodání zboží
 • přesný popis závady a návrh na vyřízení reklamace
 • adresu zákazníka, na kterou má být vyřízená reklamace zaslána
 • kontaktní údaje pro komunikaci (nejlépe telefonní číslo či e-mail adresu)

7.4. Prodávající rozhodne o způsobu vyřízení reklamace v nejkratší možné době, nejpozději do 30 dnů od podání reklamace.

8. Odstoupení od Kupní smlouvy

8.1. Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1) Občanského zákoníku právo od Kupní Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od Kupní Smlouvy musí být Prodávajícímu sděleno písemnou formou. Pro odstoupení od Kupní Smlouvy může Kupující použít tuto návratku Ke stažení. Pro vrácení peněžní částky na účet, je optimální vyplnit číslo účtu Kupujícího na návratce.

8.2. Při odstoupení od Kupní smlouvy Vám budou platby vráceny do 7 dnů od oznámení odstoupení od Kupní smlouvy. Vrácení peněz není možné dříve, než bude vrácená zásilka od Kupujícího k Prodávajícímu k řádné kontrole úplnosti a stavu.

8.3. Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, zašlete zpět na adresu Sportswear4U s.r.o., Otty Peška 343, 272 01, Kladno.

8.4. Pro vrácení zásilky doporučujeme použít pro zaslání pojištěný druh zásilky, podací lístek pečlivě uschovejte pro případ reklamace znehodnocení zásilky nebo ztráty zásilky přepravcem. Poštovné hradí Kupující.

8.5. Prodávající nemusí uznat Kupujícímu odstoupení od smlouvy v případě, že:

 • oblečení je vyprané, špinavé, zvlhlé nebo zapáchá a nese známky nošení
 • část zboží nebo příslušenství je poškozená nebo chybí,
 • použité spodní prádlo, plavky ani ponožky nelze z hygienických důvodů vrátit nebo vyměnit
 • zboží není schopné zařazení do prodeje z jiného důvodu způsobeného používáním nebo nevhodným nakládáním se zbožím Kupujícím.

8.6. Gymnastické nářadí objednané z ciziny nelze vrátit ani vyměnit. Pouze ve výjimečných případech po předchozí dohodě s dodavatelem. V takovém případě musí mít zboží originální (původní) obalový materiál bez známky porušení. V případě porušení si Prodávající vyhrazuje uplatnění pokuty a to do výše až 50% z kupní ceny zboží.

8.7. Jakékoli zakázkově upravované zboží není možné vrátit ve lhůtě 14dnů a odstoupit od smlouvy. Doporučujeme důkladně měřit. S měřením rádi pomůžeme a poradíme.

9. Výměna zboží

9.1. Pokud jste si objednali zboží, které Vám nesedí nebo není úplně podle Vašich představ, rádi Vám jej vyměníme za jinou velikost nebo jiné zboží.

9.2. Kupujícímu umožníme výměnu zboží do 14 dnů od převzetí zásilky bez udání důvodu (ve výjimečných důvodech, po předchozí telefonické domluvě do 30dnů).

9.3. Pokud se rozhodnete pro výměnu, je nutné dodržet tyto základní podmínky:

 • zboží musí být odesláno nejpozději 14. den po fyzickém převzetí zásilky,
 • zásilka musí obsahovat kopii Daňového dokladu - účtenky s vyplněnou Návratkou a názvem požadované položky k výměně
 • zboží prosím nezasílejte na dobírku, v takovém případě nebude převzato!

9.4. Zboží nemusí být přijato k výměně v případě, že nesplňuje následující předpoklady:

 • oblečení je vyprané, špinavé, zvlhlé nebo zapáchá,
 • část zboží nebo příslušenství je poškozená nebo chybí,
 • použité spodní prádlo, plavky ani ponožky nelze z hygienických důvodů vrátit nebo vyměnit,
 • zboží není schopné zařazení do prodeje z jiného důvodu způsobeného nevhodným nakládáním se zbožím Kupujícím.

9.5. Zboží, které požadujete vyměnit, prosím zašlete na adresu Sportswear4U, Otty Peška 343, 272 01 Kladno. Doporučujeme použít pojištěný druh zásilky a uschovat podací lístek pro případ poškození nebo ztráty zásilky přepravcem.

9.6 Pokud si budete chtít ověřit stav výměny, kontaktujte nás na tel.: 737 572 291 nebo 733 293 003

9.7. Vámi požadované zboží nemusí být v době výměny již dostupné, v takovém případě Vás budeme neprodleně kontaktovat.

9.8. Vyměněné zboží Vám bude odesláno Vámi zvoleným způsobem přepravy na Vámi zvolenou adresu. V případě, že bude vyměněné zboží ve vyšší ceně, bude Vám zaslána dobírka ve výši rozdílu nebo zálohová faktura na platbu převodem na účet, dle domluvy. V případě výměny za zboží v nižší ceně než původní zboží, zašleme Vám uvedenou částku na dobírku nebo převodem na účet dle domluvy.

10. Vrácení peněžní částky - úhrady - přeplatku

10.1. Úhrada za vrácené již zaplacené zboží (dobírka, bankovní převod, platba platební bránou), případně přeplatek u výměny nebo nekompletně vyřízené objednávky, je v případě nákupů na eshopu následně vrácena tímto způsobem:

 • dobírkou na požadovanou adresu, kterou nám zašlete v Návratce
 • v případě, předem domluvené platby bankovním převodem, je částka vrácena zpět na účet, ze kterého byla uhrazena nebo na jiný Vámi zvolený bankovní účet účet vedený v CZK
 • dle Vašeho rozhodnutí můžeme vystavit na zaplacenou částku dárkový voucher s platností 6 měsíců

10.2. Jiný způsob vrácení uhrazené částky není možný

11. Ochrana osobních údajů

11.1. Prodávající je oprávněn nakládat s osobními údaji Kupujících ve smyslu Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů - zejména : jméno a příjmení, adresa bydliště - místa dodání, telefonní číslo a emailová adresa (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní Smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a také pro obchodní činnost Sportswear4U s.r.o. - možnost zaslání obchodního sdělení či tištěného katalogu Prodávajícím.

11.4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, pokud toto nebude Kupujícím omezeno na základě jeho oznámení.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od 1.10.2016 pro nákupy koncových spotřebitelů na www.sportswear4u.cz u Sportswear4U s.r.o.

Zboží vracejte s vyplněnou návratkou nebo Reklamačním protokolem - ten si můžete stáhnout zde: Ke stažení

close Shopping Cart
close Shopping Cart

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Nebo Reset password